De Methode van Dumol

De methode van Dumol verbindt gedrag en inhoud met beeld op een logische, natuurlijke en aansprekende wijze, die voor iedere deelnemer zeer verhelderend werkt. De combinatie van gedrag en inhoud met beeld, maakt leren en oefenen niet alleen gemakkelijker en effectiever maar ook nog eens veel leuker.

Om goed te kunnen leren dien je zowel de linkerhersenhelft (taal- of analytische kant) áls de rechterhersenhelft (beeld- of creatieve kant) optimaal te gebruiken en samen te laten werken. De methode van Dumol optimaliseert deze samenwerking en staat garant voor betere leerresultaten.

Mensen leren vooral door dingen zelf te ervaren. Zoals Confucius al zei:

Vertel het me en ik zal het vergeten.
Laat het me zien en ik zal het onthouden.
Laat het me ervaren en ik zal het me eigen maken

Goed leren = voorgoed onthouden

Voor de meeste deelnemers geldt, dat het niet aan hun intelligentie of capaciteiten ligt om iets te leren maar vaak aan de wijze waarop de lesstof wordt aangeboden en aan hoe zij gewend zijn om te leren. De informatie wordt hiermee in het kortetermijngeheugen (werkgeheugen) ‘gestampt’ en maar voor korte duur onthouden. Misschien net voldoende voor op de terugweg na een oefening en vlak erna op de werkplek, maar daarna is alles weer grotendeels vergeten.

Goed leren (beter en langer onthouden) voor het behalen van een optimaal resultaat betekent de stof in het langetermijngeheugen opslaan. Goed leren doe je door zoveel mogelijk zintuigen te prikkelen en iets nieuws te koppelen aan iets dat je al kent of weet.

Dit kan bijvoorbeeld door combineren, associëren en visualiseren. 

De hele dag wordt ons visuele vermogen geprikkeld. Iconen, pictogrammen, foto’s, verkeersborden, logo’s en kleuren zijn manieren van communiceren die het gebruik van taal nagenoeg overbodig maken. Deze beelden spreken primair de rechterhelft van onze hersenen aan en worden sneller en gemakkelijker opgeslagen in het langetermijngeheugen.

In het BHV-onderwijs wordt over het algemeen echter overwegend gedoceerd en geëvalueerd aan de hand van taal (gesproken en geschreven) en daarmee dus primair onze linkerhersenhelft aangesproken. Door de methode van Dumol leren mensen door het te ondergaan zoals de praktijk is. Train as you fight… hóe je dat het beste kunt doen, dien je zelf te ontdekken onder begeleiding van professionals werkzaam bij brandweer of ambulancedienst.