Dagprogramma Kinder EHBO / Brand & Ontruiming Herhaling

09:00 — 12:00 uur Kinder EHBO en AED:

Inhoudelijk komen de volgende onderwerpen aan bod:
Uitwendige wonden, Bloedingen, Letsel, Vreemde Voorwerpen, Insectensteken en -beten, Brandwonden, Vergiftiging, Oogletsel, Buiten Bewustzijn, Ademhaling, Koortsstuip, Allergie, Verbandleer, Stabiele zijligging en Kinderreanimatie

AED: Met behulp van de AED en conform de richtlijnen van de Nederlandse Reanimatie Raad. Met behulp van een AED-trainer en onder begeleiding van zeer ervaren instructeurs leert u hoe te herkennen en te handelen wanneer iemand een hartfalen heeft.

Levensreddende handelingen kunnen toepassen in de situatie waarin dit van u gevraagd wordt, branche gerelateerd. Dit betekent dat we per branche bekijken waar de grootste risico`s zich bevinden en de cursist deze les en leerstof aanbieden.

12:00 uur lunch 

12:45 — 14:15 uur Kinder EHBO en AED vervolg.

14:30 — 15:30 uur Kleine Blusmiddelen:
Brandblussers leren gebruiken onder begeleiding van een brandweerinstructeur, zo leert u hoe de aanwezige blusmiddelen binnen u bedrijf toe te passen bij een beginnende brand. Immers wanneer u de brand in de kiem kunt smoren betekent dit minder schade en voorkomt u daarmee een escalatie van de brand.

15:30 — 17:00 uur Ontruiming:
Ontruimen van een pand is noodzakelijk wanneer er escalatie van een brand dreigt, u leert hoe dit te doen conform een vast opgestelde situatie. Daarnaast leert u hoe de hulpdiensten te alarmeren en welke informatie de hulpdiensten nodig hebben om adequaat op te kunnen treden. U past daarbij toe wat u in het ochtend- en middagprogramma heeft behandeld.

17:00 uur Evaluatie
Aan het einde van de dag vindt een evaluatie plaats. Na afloop en bij voldoende resultaat ontvangt u binnen 2 weken het Dumol BHV-certificaat en het NIKTA-certificaat Acute Zorg Module Kind en Omgeving.

 

De Methode van Dumol

De methode van Dumol verbindt gedrag en inhoud met beeld op een logische, natuurlijke en aansprekende wijze, die voor iedere deelnemer zeer verhelderend werkt. De combinatie van gedrag en inhoud met beeld, maakt leren en oefenen niet alleen gemakkelijker en effectiever maar ook nog eens veel leuker.

Om goed te kunnen leren dien je zowel de linkerhersenhelft (taal- of analytische kant) áls de rechterhersenhelft (beeld- of creatieve kant) optimaal te gebruiken en samen te laten werken. De methode van Dumol optimaliseert deze samenwerking en staat garant voor betere leerresultaten.

Goed leren = voorgoed onthouden

Voor de meeste deelnemers geldt, dat het niet aan hun intelligentie of capaciteiten ligt om iets te leren maar vaak aan de wijze waarop de lesstof wordt aangeboden en aan hoe zij gewend zijn om te leren. De informatie wordt hiermee in het kortetermijngeheugen (werkgeheugen) ‘gestampt’ en maar voor korte duur onthouden. Misschien net voldoende voor op de terugweg na een oefening en vlak erna op de werkplek, maar daarna is alles weer grotendeels vergeten.

Goed leren (beter en langer onthouden) voor het behalen van een optimaal resultaat betekent de stof in het langetermijngeheugen opslaan. Goed leren doe je door zoveel mogelijk zintuigen te prikkelen en iets nieuws te koppelen aan iets dat je al kent of weet.

Dit kan bijvoorbeeld door combineren, associëren en visualiseren. 

De hele dag wordt ons visuele vermogen geprikkeld. Iconen, pictogrammen, foto’s, verkeersborden, logo’s en kleuren zijn manieren van communiceren die het gebruik van taal nagenoeg overbodig maken. Deze beelden spreken primair de rechterhelft van onze hersenen aan en worden sneller en gemakkelijker opgeslagen in het langetermijngeheugen.

In het BHV-onderwijs wordt over het algemeen echter overwegend gedoceerd en geëvalueerd aan de hand van taal (gesproken en geschreven) en daarmee dus primair onze linkerhersenhelft aangesproken. Door de methode van Dumol leren mensen door het te ondergaan zoals de praktijk is. Train as you fight… hóe je dat het beste kunt doen, dien je zelf te ontdekken onder begeleiding van professionals werkzaam bij brandweer of ambulancedienst.

Mensen leren vooral door dingen zelf te ervaren. Zoals Confucius al zei:

Vertel het me en ik zal het vergeten.
Laat het me zien en ik zal het onthouden.
Laat het me ervaren en ik zal het me eigen maken

Bijzondere afspraken

  • Dumol behoudt zich het recht voor om op basis van (extreme) weersomstandigheden trainingen, workshops, opleidingen, oefeningen en cursussen te annuleren.
  • Dumol hanteert een betalingstermijn van 30 dagen na verzenddatum factuur.
  • Deelnemers van cursussen, workshops, opleidingen, oefeningen en trainingen dienen 18 jaar of ouder te zijn, vastgebonden dicht schoeisel en geen nylon kleding te dragen bij brandactiviteiten.
  • Deelnemers aan brandactiviteiten dienen voor hun eigen veiligheid lang haar vast te maken en te allen tijde de instructies van de desbetreffende begeleidende instructeur te volgen.

Annuleringsvoorwaarden

Voor mondeling en schriftelijk bevestigde cursussen, workshops, trainingen, oefeningen en opleidingen gelden de onderstaande annuleringsvoorwaarden:

  • Annulering van een cursus, workshop, training, oefening of opleiding dient schriftelijk dan wel per mail te worden doorgegeven aan onze afdeling boekingen (info@dumol.nl ) / Dumol Safety & Training B.V. Handelsweg 33-35  1525RG Wormerveer.
  • Voor die annuleringen die uiterlijk 10 werkdagen voor aanvang van de desbetreffende cursus, workshop, training of opleiding zijn ontvangen, geldt dat 50 procent van het factuurbedrag inclusief btw in rekening zal worden gebracht.
  • Voor annuleringen die binnen 10 werkdagen voor aanvang van de desbetreffende cursus, workshop, training, oefening of opleiding zijn ontvangen, geldt dat het gehele factuurbedrag inclusief btw verschuldigd is