Bediening blusmiddelen

Brandblussers en beginbranden

Een goedgekeurde brandblusser en of slanghaspel is een zeer belangrijke schakel in de brandveiligheid van een gebouw. Vele kleine branden worden met een draagbare brandblusser of brandhaspel geblust waarmee verdere escalatie van de situatie en grote schade voorkomen wordt. Een blusapparaat moet daarom betrouwbaar zijn, eenvoudig te bedienen en over voldoende bluscapaciteit beschikken. Een brandblusser moet zodanig in een gebouw gemonteerd worden, zodat bij een brand de blusser zo snel mogelijk ingezet kan worden. Er dienen voldoende blusmiddelen aanwezig te zijn en deze behoren altijd in het zicht te hangen.

Kleine blusmiddelen zijn bedoeld om en beginnende brand gericht te kunnen bestrijden. Hiermee wordt de kans op branduitbreiding en verdere escalatie geminimaliseerd. Kleine blusmiddelen vereisen wel de aanwezigheid van minimaal één geschoold persoon om het blusapparaat, slanghaspel of bluswagen te bedienen. Scholing voor deze mensen vindt jaarlijks plaats via een BHV cursus welke op meerdere momenten per jaar door Dumol Safety & Training wordt georganiseerd. Na deelname en voldoende resultaat ontvangt u het unieke BHV certificaat uitgeven met een uniek nummer per deelnemer.

Klik hier voor meer informatie of aanmelden voor de BHV Basis cursus